لاستیک لنزو مدل D-1CS


مشخصات
برند لنزو
Lenso
مدل (گل) D-1CS
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1767
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2023 تایلند
15 R 60 / 185
تماس بگیرید 2023 تایلند
15 R 65 / 185
تماس بگیرید 2023 تایلند
15 R 50 / 195
تماس بگیرید 2023 تایلند
15 R 55 / 195
تماس بگیرید 2023 تایلند
15 R 65 / 195
تماس بگیرید 2023 تایلند
17 R 45 / 205
تماس بگیرید 2023 تایلند
16 R 55 / 205
تماس بگیرید 2023 تایلند
17 R 45 / 215
تماس بگیرید 2023 تایلند
17 R 50 / 215
تماس بگیرید 2023 تایلند
17 R 55 / 215
تماس بگیرید 2023 تایلند
16 R 60 / 215
تماس بگیرید 2023 تایلند
17 R 60 / 215
تماس بگیرید 2023 تایلند
16 R 55 / 225