لاستیک کینفورست مدل A/T


مشخصات
برند کینفورست
Kinforest
مدل (گل) A/T
دسته بندی شاسی بلند AT
کد لاستیک در سایت 1761
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2023 چین
15 R 10.50 / 31
تماس بگیرید 2023 چین
تماس بگیرید 2022 چین
16 R 70 / 235
تماس بگیرید 2022 چین
16 R 70 / 245
تماس بگیرید 2024 چین
تماس بگیرید 2022 چین
18 R 60 / 265
تماس بگیرید 2023 چین
تماس بگیرید 2023 چین
17 R 65 / 265
تماس بگیرید 2022 چین
16 R 70 / 265
تماس بگیرید 2022 چین
16 R 70 / 275
تماس بگیرید 2023 چین
20 R 50 / 285
تماس بگیرید 2022 چین
17 R 70 / 285