لاستیک مکسس مدل RAZR-AT811


مشخصات
برند مکسس
Maxxis
مدل (گل) RAZR-AT811
دسته بندی شاسی بلند AT
کد لاستیک در سایت 1714
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2021 تایلند
16 R 70 / 245
تماس بگیرید 2021 تایلند
تماس بگیرید 2022 تایلند
تماس بگیرید 2021 تایلند
16 R 75 / 245
تماس بگیرید 2021 تایلند
16 R 70 255
تماس بگیرید 2021 تایلند
18 R 60 / 265
تماس بگیرید 2022 تایلند
تماس بگیرید 2022 تایلند
تماس بگیرید 2023 تایلند
تماس بگیرید 2021 تایلند
17 R 65 / 265
تماس بگیرید 2022 تایلند
تماس بگیرید 2021 تایلند
16 R 70 / 265
تماس بگیرید 2021 تایلند
تماس بگیرید 2023 تایلند
تماس بگیرید 2023 تایلند
17 R 70 / 265
تماس بگیرید 2021 تایلند
16 R 75 / 265
تماس بگیرید 2021 تایلند
17 R 65 / 275
تماس بگیرید 2021 تایلند
17 R 70 / 285