لاستیک مینروا مدل F205


مشخصات
برند مینروا
Minerva
مدل (گل) F205
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1695
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2021 چین
15 R 50 / 195
تماس بگیرید 2020 چین
14 R 45 / 215
تماس بگیرید 2022 چین
17 R 45 / 215
تماس بگیرید 2022 چین
16 R 55 / 215
تماس بگیرید 2020 چین
18 R 40 / 225
تماس بگیرید 2020 چین
19 ZR 40 / 225
تماس بگیرید 2021 چین
تماس بگیرید 2020 چین
18 R 55 / 225
تماس بگیرید 2021 چین
تماس بگیرید 2021 چین
19 R 50 / 235
تماس بگیرید 2022 چین
17 R 55 / 235
تماس بگیرید 2022 چین
18 R 60 / 235
تماس بگیرید 2020 چین
19 ZR 40 / 245
تماس بگیرید 2021 چین
18 R 45 / 245
تماس بگیرید 2020 چین
19 R 45 / 245
تماس بگیرید 2021 چین
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2020 چین
18 R 35 / 255
تماس بگیرید 2022 چین
19 R 35 / 255
تماس بگیرید 2020 چین
19 R 50 / 255
تماس بگیرید 2022 چین
19 R 40 / 275