لاستیک فایرستون مدل ROAD HAWK


مشخصات
برند فایرستون
Firestone
مدل (گل) ROAD HAWK
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1693
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2020 ایتالیا
14 R 65 / 185
تماس بگیرید 2020 ایتالیا
15 R 60 / 205
تماس بگیرید 2021 ژاپن
16 R 65 / 215
تماس بگیرید 2020 ایتالیا
17 R 45 / 225
تماس بگیرید 2020 آلمان
تماس بگیرید 2021 ایتالیا
تماس بگیرید 2021 ژاپن
17 R 50 / 225
تماس بگیرید 2021 ژاپن
17 R 55 / 235
تماس بگیرید 2021 ژاپن
19 R 40 / 245