لاستیک مکسس مدل HPM3


مشخصات
برند مکسس
Maxxis
مدل (گل) HPM3
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1638
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2019 تایلند
14 R 65 / 185
تماس بگیرید 2022 تایلند
تماس بگیرید 2019 تایلند
14 R 60 / 205
تماس بگیرید 2022 تایلند
تماس بگیرید 2019 تایلند
15 R 60 / 205
تماس بگیرید 2022 تایلند
تماس بگیرید 2022 تایلند
18 R 45 / 215
تماس بگیرید 2022 تایلند
18 R 55 / 225
تماس بگیرید 2021 تایلند
16 R 60 / 235
تماس بگیرید 2023 تایلند
18 R 60 / 235
تماس بگیرید 2022 تایلند
17 R 65 / 235
تماس بگیرید 2023 تایلند
16 R 70 / 235