لاستیک کومهو مدل Ecsta PS71


مشخصات
برند کومهو
Kumho
مدل (گل) Ecsta PS71
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1603
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2022 کره
16 R 45 / 205
تماس بگیرید 2023 کره
تماس بگیرید 2022 کره
16 R 60 / 205
تماس بگیرید 2019 کره
17 R 45 / 215
تماس بگیرید 2019 کره
18 R 45 / 215
تماس بگیرید 2020 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2023 کره
تماس بگیرید 2020 کره
18 ZR 45 / 215
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2021 کره
17 R 50 / 215
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2019 کره
17 R 55 / 225
تماس بگیرید 2020 کره
18 ZR 45 / 235
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2019 کره
18 R 45 / 235
تماس بگیرید 2019 کره
18 R 50 / 235
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2019 کره
18 R 45 / 245
تماس بگیرید 2020 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2020 کره
18 R 50 / 245
تماس بگیرید 2021 کره