لاستیک میشلن مدل PRIMACY 4


مشخصات
برند میشلن
Michelin
مدل (گل) PRIMACY 4
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1583
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2020 لهستان
15 R 65 / 195
تماس بگیرید 2022 لهستان
تماس بگیرید 2022 آلمان
تماس بگیرید 2019 آلمان
16 R 55 / 205
تماس بگیرید 2019 آلمان
تماس بگیرید 2021 آلمان
تماس بگیرید 2021 لهستان
تماس بگیرید 2021 اروپا
تماس بگیرید 2022 آلمان
تماس بگیرید 2022 اسپانیا
تماس بگیرید 2022 آلمان
تماس بگیرید 2022 لهستان
تماس بگیرید 2022 ایتالیا
تماس بگیرید 2023 آلمان
تماس بگیرید 2022 لهستان
تماس بگیرید 2023 آلمان
تماس بگیرید 2019 اسپانیا
17 R 45 / 215
تماس بگیرید 2020 اروپا
تماس بگیرید 2019 ایتالیا
17 R 50 / 215
تماس بگیرید 2020 اروپا
تماس بگیرید 2021 ایتالیا
تماس بگیرید 2022 آلمان
تماس بگیرید 2019 آلمان
16 R 55 / 215
تماس بگیرید 2019 اروپا
تماس بگیرید 2019 اسپانیا
تماس بگیرید 2021 آلمان
17 R 55 / 215
تماس بگیرید 2021 اسپانیا
تماس بگیرید 2021 اروپا
تماس بگیرید 2023 آلمان
تماس بگیرید 2019 اسپانیا
16 R 60 / 215
تماس بگیرید 2019 اروپا
تماس بگیرید 2021 اروپا
تماس بگیرید 2021 اسپانیا
تماس بگیرید 2019 لهستان
16 R 55 / 225
تماس بگیرید 2019 اروپا
تماس بگیرید 2019 آلمان
18 ZR 45 / 235
تماس بگیرید 2021 آلمان
تماس بگیرید 2022 اروپا
تماس بگیرید 2022 آلمان
تماس بگیرید 2020 انگلستان
18 R 50 / 235
تماس بگیرید 2019 ایتالیا
17 R 55 / 235
تماس بگیرید 2022 اروپا
تماس بگیرید 2019 اسپانیا
18 R 45 / 245
تماس بگیرید 2022 اسپانیا
19 R 45 / 245
تماس بگیرید 2022 اروپا
20 R 40 / 255