لاستیک میشلن مدل PRIMACY 4


مشخصات
برند میشلن
Michelin
مدل (گل) PRIMACY 4
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1583
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2020 لهستان
15 R 65 / 195
تماس بگیرید 2019 آلمان
16 R 55 / 205
تماس بگیرید 2019 آلمان
تماس بگیرید 2021 آلمان
تماس بگیرید 2021 لهستان
تماس بگیرید 2021 اروپا
تماس بگیرید 2022 آلمان
تماس بگیرید 2019 اسپانیا
17 R 45 / 215
تماس بگیرید 2020 اروپا
تماس بگیرید 2019 ایتالیا
17 R 50 / 215
تماس بگیرید 2020 اروپا
تماس بگیرید 2019 آلمان
16 R 55 / 215
تماس بگیرید 2019 اروپا
تماس بگیرید 2021 آلمان
17 R 55 / 215
تماس بگیرید 2021 اسپانیا
تماس بگیرید 2019 اسپانیا
16 R 60 / 215
تماس بگیرید 2019 اروپا
تماس بگیرید 2021 اروپا
تماس بگیرید 2021 اسپانیا
تماس بگیرید 2019 لهستان
16 R 55 / 225
تماس بگیرید 2019 اروپا
تماس بگیرید 2019 آلمان
18 ZR 45 / 235
تماس بگیرید 2021 آلمان
تماس بگیرید 2020 انگلستان
18 R 50 / 235
تماس بگیرید 2019 ایتالیا
17 R 55 / 235
تماس بگیرید 2019 اسپانیا
18 R 45 / 245