لاستیک آچیلس مدل Desert Hawk XMT


مشخصات
برند آچیلس
Achilles
مدل (گل) Desert Hawk XMT
دسته بندی آفرود
کد لاستیک در سایت 1510
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2020 اندونزی
15 R 10.50 X 31
تماس بگیرید 2019 اندونزی
15 R 11.50 X 32
تماس بگیرید 2020 اندونزی
تماس بگیرید 2020 اندونزی
تماس بگیرید 2020 اندونزی
15 R 12.50 X 33
تماس بگیرید 2018 اندونزی
15 R 12.50 / 33
تماس بگیرید 2019 اندونزی
16 R 85 / 235
تماس بگیرید 2018 اندونزی
18 R 60 / 265
تماس بگیرید 2017 اندونزی
17 R 65 / 265
تماس بگیرید 2018 اندونزی
16 R 75 / 265