لاستیک اتسو مدل FP1000


مشخصات
برند اتسو
Ohtsu
مدل (گل) FP1000
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1484
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید تایلند
15 R 55 / 195
تماس بگیرید تایلند
16 R 50 / 205
تماس بگیرید تایلند
16 R 55 / 205
تماس بگیرید 2018 تایلند
14 R 60 / 205
تماس بگیرید 2019 تایلند
15 R 60 / 205
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 55 / 215
تماس بگیرید 2020 تایلند
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 60 / 215
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 65 / 215
تماس بگیرید 2020 تایلند
تماس بگیرید 2020 تایلند
تماس بگیرید تایلند
17 R 65 / 225
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 60 / 235