لاستیک کامفورسر مدل CF 2000


مشخصات
برند کامفورسر
Comforser
مدل (گل) CF 2000
دسته بندی شاسی بلند SUV
کد لاستیک در سایت 1482
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2020 چین
17 R 60 / 215
تماس بگیرید 2021 چین
تماس بگیرید 2019 چین
16 R 65 / 215
تماس بگیرید 2019 چین
16 R 60 / 225
تماس بگیرید 2019 چین
17 R 60 / 225
تماس بگیرید 2021 چین
تماس بگیرید 2021 چین
17 R 65 / 225
تماس بگیرید 2021 چین
تماس بگیرید 2019 چین
16 R 70 / 225
تماس بگیرید 2020 چین
17 R 55 / 235
تماس بگیرید 2019 چین
18 R 55 / 235
تماس بگیرید 2019 چین
18 R 60 / 235
تماس بگیرید 2019 چین
17 R 65 / 235