لاستیک لاسا مدل COMPETUS HP


مشخصات
برند لاسا
Lassa
مدل (گل) COMPETUS HP
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1480
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید ترکیه
15 R 60 / 185
تماس بگیرید ترکیه
15 R 55 / 195
تماس بگیرید ترکیه
17 R 45 / 225
تماس بگیرید ترکیه
18 R 50 / 235