لاستیک لاسا مدل IMPETUS REVO


مشخصات
برند لاسا
Lassa
مدل (گل) IMPETUS REVO
دسته بندی شاسی بلند SUV
کد لاستیک در سایت 1474
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2018 ترکیه
15 R 65 / 185
تماس بگیرید ترکیه
17 R 55 / 205
تماس بگیرید 2018 ترکیه
16 R 60 / 205
تماس بگیرید ترکیه
15 R 65 / 205
تماس بگیرید ترکیه
18 R 45 / 215
تماس بگیرید ترکیه
16 R 55 / 215
تماس بگیرید ترکیه
16 R 65 / 215
تماس بگیرید ترکیه
16 R 65 / 215
تماس بگیرید ترکیه
16 R 55 / 225
تماس بگیرید ترکیه
16 R 60 / 225
تماس بگیرید ترکیه
17 R 65 / 225
تماس بگیرید ترکیه
18 R 50 / 235
تماس بگیرید ترکیه
16 R 60 / 235