لاستیک کومهو مدل KH 27


مشخصات
برند کومهو
Kumho
مدل (گل) KH 27
دسته بندی شاسی بلند SUV
کد لاستیک در سایت 1448
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2020 کره
15 R 50 / 175
تماس بگیرید 2019 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2019 کره
15 R 65 / 195
تماس بگیرید 2019 کره
تماس بگیرید 2019 کره
16 R 55 / 205
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2019 کره
16 R 65 / 215
تماس بگیرید کره
18 R 45 / 225
تماس بگیرید 2019 کره
16 R 70 / 225
تماس بگیرید 2020 کره
تماس بگیرید 2020 کره
تماس بگیرید 2020 کره
تماس بگیرید 2020 کره
تماس بگیرید 2019 کره
17 R 55 / 235
تماس بگیرید 2019 کره
تماس بگیرید 2019 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2021 کره