لاستیک نانکن مدل SP 9


مشخصات
برند نانکن
Nankang
مدل (گل) SP 9
دسته بندی شاسی بلند SUV
کد لاستیک در سایت 1434
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 60 / 215
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 65 / 215
تماس بگیرید 2019 تایلند
18 R 50 / 235
تماس بگیرید 2019 تایلند
18 R 55 / 235
تماس بگیرید 2019 تایلند
19 R 55 / 235
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 60 / 235
تماس بگیرید 2019 تایلند
18 R 60 / 235
تماس بگیرید تایلند
16 R 70 / 235
تماس بگیرید 2019 تایلند
20 R 50 / 265
تماس بگیرید 2018 تایلند
20 R 45 / 275
تماس بگیرید 2018 تایلند
20 R 50 / 285