لاستیک کنتیننتال مدل contact 5


مشخصات
برند کنتیننتال
Continental
مدل (گل) contact 5
دسته بندی شاسی بلند SUV
کد لاستیک در سایت 1423
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2019 اروپا
15 R 55 / 185
تماس بگیرید 2019 اروپا
16 R 55 / 195
تماس بگیرید 2021 اروپا
16 R 60 / 195
تماس بگیرید 2021 آلمان
16 R 55 / 205
تماس بگیرید 2022 اروپا
تماس بگیرید 2022 اروپا
تماس بگیرید 2019 آلمان
16 R 55 / 215
تماس بگیرید 2020 آلمان
18 R 40 / 225
تماس بگیرید 2019 اروپا
تماس بگیرید 2021 اروپا
تماس بگیرید 2019 آلمان
17 R 45 / 225
تماس بگیرید 2021 آلمان
تماس بگیرید 2018 آلمان
19 R 45 / 225
تماس بگیرید 2018 اروپا
18 R 40 / 235
تماس بگیرید 2018 اروپا
19 R 55 / 235
تماس بگیرید 2019 آلمان
17 R 40 / 245
تماس بگیرید 2021 آلمان
تماس بگیرید اروپا
18 R 40 / 245
تماس بگیرید 2018 اروپا
17 R 45 / 245
تماس بگیرید 2018 اروپا
18 R 50 / 245
تماس بگیرید 2019 اروپا
18 R 35 / 255
تماس بگیرید 2019 اروپا
19 R 35 / 255
تماس بگیرید 2019 اروپا
19 R 30 / 285