لاستیک مکسس مدل AT 700


مشخصات
برند مکسس
Maxxis
مدل (گل) AT 700
دسته بندی شاسی بلند AT
کد لاستیک در سایت 1297
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2020 تایلند
15 R 10.50 X 31
تماس بگیرید 2022 تایلند
تماس بگیرید تایلند
15 R 75 / 235
تماس بگیرید 2022 تایلند
17 R 65 / 245
تماس بگیرید 2019 تایوان
16 R 70 / 245
تماس بگیرید 2023 تایلند
تماس بگیرید تایلند
16 R 65 / 255
تماس بگیرید 2020 تایلند
15 R 70 / 255
تماس بگیرید 2022 تایلند
تماس بگیرید 2020 تایلند
18 R 60 / 265
تماس بگیرید 2022 تایلند
17 R 65 / 265
تماس بگیرید 2022 تایلند
تماس بگیرید 2023 تایلند
تماس بگیرید 2022 تایلند
15 R 70 / 265
تماس بگیرید تایلند
16 R 70 / 265
تماس بگیرید 2022 تایلند
تماس بگیرید 2020 تایلند
17 R 70 / 265