لاستیک نکسن مدل ROADIAN 542


مشخصات
برند نکسن
Nexen
مدل (گل) ROADIAN 542
دسته بندی شاسی بلند SUV
کد لاستیک در سایت 1290
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2019 کره
19 R 55 / 235
تماس بگیرید 2020 کره
18 R 60 / 255
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2019 کره
18 R 60 / 265
تماس بگیرید 2019 کره
تماس بگیرید 2019 کره
تماس بگیرید 2020 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2023 کره