لاستیک سومیتومو مدل HTR Z3


مشخصات
برند سومیتومو
Sumitomo
مدل (گل) HTR Z3
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1222
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید ژاپن
17 R 45 / 215
تماس بگیرید 2021 ژاپن
18 R 45 / 215
تماس بگیرید ژاپن
17 R 50 / 215
تماس بگیرید 2018 ژاپن
18 R 40 / 225
تماس بگیرید 2018 ژاپن
تماس بگیرید 2019 ژاپن
تماس بگیرید 2019 ژاپن
19 R 40 / 225
تماس بگیرید 2021 ژاپن
تماس بگیرید 2022 ژاپن
تماس بگیرید 2018 ژاپن
18 R 45 / 225
تماس بگیرید ژاپن
17 R 50 / 225
تماس بگیرید ژاپن
19 R 35 / 235
تماس بگیرید ژاپن
18 R 50 / 235
تماس بگیرید ژاپن
18 R 50 / 235
تماس بگیرید 2019 ژاپن
20 R 35 / 245
تماس بگیرید 2018 ژاپن
18 R 40 / 245
تماس بگیرید 2018 ژاپن
تماس بگیرید 2022 ژاپن
تماس بگیرید 2019 ژاپن
19 ZR 40 / 245
تماس بگیرید 2019 ژاپن
تماس بگیرید 2022 ژاپن
18 R 45 245
تماس بگیرید 2019 ژاپن
19 R 45 / 245
تماس بگیرید 2018 ژاپن
18 R 35 / 255
تماس بگیرید 2021 ژاپن
19 R 35 / 255
تماس بگیرید 2022 ژاپن
تماس بگیرید 2019 ژاپن
20 R 35 / 255
تماس بگیرید 2020 ژاپن
18 R 35 / 275
تماس بگیرید 2019 ژاپن
19 ZR 35 / 275
تماس بگیرید ژاپن
19 R 40 / 275
تماس بگیرید 2019 ژاپن
تماس بگیرید 2019 ژاپن
19 R 45 / 275