لاستیک پیرلی مدل P Zero


مشخصات
برند پیرلی
Pirelli
مدل (گل) P Zero
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1199
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید اروپا
17 R 55 / 215
تماس بگیرید اروپا
19 R 35 / 225
تماس بگیرید اروپا
18 R 40 / 225
تماس بگیرید اروپا
18 R 40 / 225
تماس بگیرید اروپا
18 R 45 / 225
تماس بگیرید 2019 آلمان
19 R 35 / 245
تماس بگیرید 2020 آلمان
تماس بگیرید 2023 آلمان
تماس بگیرید اروپا
18 R 40 / 245
تماس بگیرید اروپا
19 R 40 / 245
تماس بگیرید اروپا
19 R 45 / 245
تماس بگیرید 2022 آلمان
تماس بگیرید 2022 آلمان
تماس بگیرید اروپا
20 R 45 / 245
تماس بگیرید اروپا
18 R 50 / 245
تماس بگیرید 2019 آلمان
19 R 35 / 255
تماس بگیرید اروپا
19 R 40 / 255
تماس بگیرید 2022 اروپا
20 R 40 / 255
تماس بگیرید اروپا
20 R 40 / 255
تماس بگیرید 2019 اروپا
18 R 35 / 265
تماس بگیرید 2021 آلمان
19 R 35 / 265
تماس بگیرید 2020 آلمان
19 R 30 / 275
تماس بگیرید 2017 آلمان
تماس بگیرید اروپا
20 R 30 / 275
تماس بگیرید اروپا
19 R 35 / 275
تماس بگیرید 2019 آلمان
20 R 35 / 275
تماس بگیرید اروپا
19 R 40 / 275
تماس بگیرید 2021 آلمان
تماس بگیرید اروپا
19 R 40 / 275
تماس بگیرید اروپا
20 ZR 40 / 275
تماس بگیرید 2019 اروپا
20 R 45 / 275
تماس بگیرید 2019 آلمان
19 ZR 30 / 285
تماس بگیرید 2020 اروپا
20 R 35 / 285
تماس بگیرید اروپا
20 R 35 / 295
تماس بگیرید 2019 آلمان
21 R 35 / 295
تماس بگیرید 2020 انگلستان