لاستیک اکسلرا مدل 651 Sport


مشخصات
برند اکسلرا
Accelera
مدل (گل) 651 Sport
دسته بندی مخصوص پیست اسلیک
کد لاستیک در سایت 1198
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید اندونزی
15 R 50 / 195
تماس بگیرید اندونزی
16 R 50 / 195
تماس بگیرید اندونزی
17 R 45 / 205
تماس بگیرید اندونزی
16 R 50 / 205
تماس بگیرید اندونزی
18 R 40 / 225
تماس بگیرید اندونزی
17 R 45 / 225
تماس بگیرید اندونزی
19 R 35 / 235
تماس بگیرید اندونزی
18 R 40 / 235
تماس بگیرید اندونزی
18 R 40 / 235
تماس بگیرید اندونزی
19 R 30 / 265
تماس بگیرید اندونزی
18 R 35 / 265
تماس بگیرید اندونزی
18 R 65 / 265