لاستیک مکسس مدل MT 764


مشخصات
برند مکسس
Maxxis
مدل (گل) MT 764
دسته بندی آفرود
کد لاستیک در سایت 1193
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2019 تایلند
15 R 9.50 X 30
تماس بگیرید 2019 تایلند
15 R 10.50 X 31
تماس بگیرید 2019 تایلند
تماس بگیرید 2020 تایلند
تماس بگیرید 2021 تایلند
تماس بگیرید 2022 تایلند
تماس بگیرید 2020 تایلند
15 R 12.50 X 33
تماس بگیرید 2020 تایلند
15 R 75 / 235
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 70 / 245
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 75 / 245
تماس بگیرید 2020 تایلند
17 R 65 / 265
تماس بگیرید تایلند
16 R 70 / 265
تماس بگیرید تایلند
17 R 70 / 265
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 75 / 265