لاستیک مکسس مدل AT 980


مشخصات
برند مکسس
Maxxis
مدل (گل) AT 980
دسته بندی شاسی بلند AT
کد لاستیک در سایت 1192
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید تایلند
15 R 9.50 X 31
تماس بگیرید 2019 تایلند
15 R 10.50 X 31
تماس بگیرید تایلند
15 R 10.50 X 33
تماس بگیرید تایلند
15 R 12.50 X 33
تماس بگیرید تایلند
15 R 12.50 X 33
تماس بگیرید 2019 تایلند
15 R 215
تماس بگیرید 2019 تایلند
15 R 80 / 215
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 70 / 235
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 70 / 245
تماس بگیرید تایلند
18 R 60 / 265
تماس بگیرید تایلند
17 R 65 / 265
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 70 / 265
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 70 / 275
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 75 / 285
تماس بگیرید 2019 تایلند