لاستیک سومیتومو مدل ASP01


مشخصات
برند سومیتومو
Sumitomo
مدل (گل) ASP01
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1190
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2018 ژاپن
14 R 60 / 185
تماس بگیرید ژاپن
15 R 55 / 195
تماس بگیرید 2021 ژاپن
15 R 60 / 195
تماس بگیرید ژاپن
16 R 50 / 205
تماس بگیرید ژاپن
16 R 55 / 205
تماس بگیرید ژاپن
15 R 60 / 205
تماس بگیرید ژاپن
16 R 60 / 205
تماس بگیرید ژاپن
16 R 60 / 205
تماس بگیرید ژاپن
15 R 65 / 205
تماس بگیرید ژاپن
16 R 55 / 215
تماس بگیرید ژاپن
16 R 60 / 215
تماس بگیرید ژاپن
15 R 65 / 215
تماس بگیرید ژاپن
16 R 55 / 225
تماس بگیرید ژاپن
16 R 60 / 225
تماس بگیرید ژاپن
16 R 60 / 235