لاستیک جی تی رادیال مدل Savero Komodo MT Plus


مشخصات
برند جی تی رادیال
GT Radial
مدل (گل) Savero Komodo MT Plus
دسته بندی آفرود
کد لاستیک در سایت 1148
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید اندونزی
15 R 9.50 X 30
تماس بگیرید 2019 اندونزی
15 R 10.50 X 31
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
15 R 12.50 X 33
تماس بگیرید 2020 اندونزی
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
16 R 75 / 245
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2021 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
17 R 70 / 265