لاستیک جی تی رادیال مدل Maxmiler Pro


مشخصات
برند جی تی رادیال
GT Radial
مدل (گل) Maxmiler Pro
دسته بندی ون
کد لاستیک در سایت 1147
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید اندونزی
14 R 195
تماس بگیرید اندونزی
15 R 195
تماس بگیرید 2019 اندونزی
15 R 215
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
15 R 80 / 215
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
15 R 70 / 225
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2022 اندونزی
15 R 75 / 225
تماس بگیرید 2019 اندونزی
16 R 75 / 225
تماس بگیرید 2021 اندونزی
16 R 65 / 235
تماس بگیرید 2019 اندونزی
15 R 75 / 235