لاستیک جی تی رادیال مدل Savero AT Plus


مشخصات
برند جی تی رادیال
GT Radial
مدل (گل) Savero AT Plus
دسته بندی شاسی بلند AT
کد لاستیک در سایت 1146
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2019 اندونزی
15 R 10.50 X 31
تماس بگیرید 2019 اندونزی
16 R 75 / 225
تماس بگیرید 2021 اندونزی
16 R 70 / 235
تماس بگیرید 2022 اندونزی
15 R 75 / 235
تماس بگیرید 2019 اندونزی
17 R 65 / 245
تماس بگیرید 2020 اندونزی
16 R 70 / 245
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2021 اندونزی
16 R 75 / 245
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 R 60 / 255
تماس بگیرید 2019 اندونزی
15 R 70 / 255
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
16 R 70 / 255
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 R 60 / 265
تماس بگیرید 2019 اندونزی
17 R 65 / 265
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
15 R 70 / 265
تماس بگیرید 2019 اندونزی
16 R 70 / 265
تماس بگیرید 2018 اندونزی
17 R 65 / 275
تماس بگیرید 2019 اندونزی
16 R 70 / 275