لاستیک مکسس مدل HP5


Maxxis,HP5,مکسس,شاسی بلند SUV,لاستیک
مشخصات
برند مکسس
Maxxis
مدل (گل) HP5
دسته بندی شاسی بلند SUV
کد لاستیک در سایت 1107
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید تایلند
16 R 55 / 205
تماس بگیرید 2022 تایلند
تماس بگیرید 2019 تایلند
17 R 45 / 215
تماس بگیرید 2019 تایلند
18 R 45 / 215
تماس بگیرید 2022 تایلند
17 R 50 / 215
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 55 / 215
تماس بگیرید 2022 تایلند
تماس بگیرید 2022 تایلند
17 R 55 / 215
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 65 / 215
تماس بگیرید 2020 تایلند
تماس بگیرید 2019 تایلند
18 R 45 / 225
تماس بگیرید 2021 تایلند
16 R 55 / 225
تماس بگیرید 2021 تایلند
17 R 55 / 225