لاستیک فالکن مدل FK 453 ZR


مشخصات
برند فالکن
Falken
مدل (گل) FK 453 ZR
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1100
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید ژاپن
17 R 45 / 215
تماس بگیرید ژاپن
18 ZR 45 / 215
تماس بگیرید ژاپن
17 ZR 50 / 215
تماس بگیرید ژاپن
18 ZR 40 / 225
تماس بگیرید ژاپن
17 ZR 45 / 225
تماس بگیرید ژاپن
18 ZR 45 / 225
تماس بگیرید 2018 ژاپن
17 ZR 50 / 225
تماس بگیرید 2018 ژاپن
تماس بگیرید ژاپن
18 R 60 / 225
تماس بگیرید ژاپن
19 ZR 35 / 235
تماس بگیرید 2018 ژاپن
18 ZR 45 / 235
تماس بگیرید ژاپن
18 ZR 50 / 235
تماس بگیرید 2019 ژاپن
17 R 55 / 235
تماس بگیرید ژاپن
18 R 55 / 235
تماس بگیرید ژاپن
19 R 55 / 235
تماس بگیرید ژاپن
18 R 60 / 235
تماس بگیرید 2016 ژاپن
20 ZR 35 / 245
تماس بگیرید ژاپن
17 ZR 40 / 245
تماس بگیرید 2018 ژاپن
19 ZR 40 / 245
تماس بگیرید ژاپن
20 R 40 / 245
تماس بگیرید ژاپن
17 ZR 45 / 245
تماس بگیرید ژاپن
18 ZR 45 / 245
تماس بگیرید ژاپن
19 R 45 / 245
تماس بگیرید 2018 ژاپن
تماس بگیرید 2018 ژاپن
18 ZR 35 / 255
تماس بگیرید 2018 ژاپن
18 R 40 / 255
تماس بگیرید 2017 ژاپن
18 R 35 / 265
تماس بگیرید ژاپن
19 R 35 / 265
تماس بگیرید 2018 ژاپن
20 ZR 30 / 275
تماس بگیرید ژاپن
18 ZR 35 / 275
تماس بگیرید ژاپن
19 ZR 35 / 275
تماس بگیرید ژاپن
20 R 35 / 275
تماس بگیرید ژاپن
19 ZR 40 / 275
تماس بگیرید ژاپن
20 R 35 / 315