لاستیک تاندرر مدل Trac Grip MT R408


مشخصات
برند تاندرر
Thunderer
مدل (گل) Trac Grip MT R408
دسته بندی آفرود
کد لاستیک در سایت 1099
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2019 تایلند
15 R 10.50 X 31
تماس بگیرید 2019 تایلند
15 R 12.50 X 33
تماس بگیرید 2018 تایلند
16 R 75 / 245
تماس بگیرید 2018 تایلند
17 R 70 / 265
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 75 / 265
تماس بگیرید 2019 تایلند
16 R 75 / 265