لاستیک فالکن مدل ZE914


مشخصات
برند فالکن
Falken
مدل (گل) ZE914
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1090
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید ژاپن
15 R 60 / 165
تماس بگیرید ژاپن
15 R 55 / 195
تماس بگیرید ژاپن
15 R 60 / 195
تماس بگیرید ژاپن
15 R 65 / 195
تماس بگیرید ژاپن
16 R 50 / 205
تماس بگیرید ژاپن
16 R 55 / 205
تماس بگیرید ژاپن
14 R 60 / 205
تماس بگیرید 2018 ژاپن
15 R 60 / 205
تماس بگیرید ژاپن
16 R 60 / 205
تماس بگیرید ژاپن
15 R 65 / 205
تماس بگیرید ژاپن
16 R 65 / 205
تماس بگیرید ژاپن
17 R 50 / 215
تماس بگیرید 2019 ژاپن
16 R 55 / 215
تماس بگیرید 2018 ژاپن
17 R 55 / 215
تماس بگیرید ژاپن
16 R 60 / 215
تماس بگیرید 2021 ژاپن
تماس بگیرید ژاپن
15 R 65 / 215
تماس بگیرید ژاپن
16 R 65 / 215
تماس بگیرید ژاپن
16 R 55 / 225
تماس بگیرید ژاپن
16 R 60 / 225
تماس بگیرید 2017 ژاپن
18 R 60 / 225
تماس بگیرید ژاپن
16 R 60 / 235