لاستیک کومهو مدل KL21


مشخصات
برند کومهو
Kumho
مدل (گل) KL21
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1088
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2021 کره
17 R 60 / 215
تماس بگیرید 2019 کره
16 R 65 / 215
تماس بگیرید 2019 کره
تماس بگیرید 2019 کره
18 R 55 / 225
تماس بگیرید 2020 کره
تماس بگیرید 2020 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2019 کره
17 R 60 / 225
تماس بگیرید 2018 کره
تماس بگیرید 2019 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید کره
18 R 60 / 225
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2019 کره
17 R 65 / 225
تماس بگیرید 2019 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2019 کره
18 R 55 / 235
تماس بگیرید 2019 کره
تماس بگیرید 2020 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید کره
19 R 55 / 235
تماس بگیرید 2018 کره
16 R 60 / 235
تماس بگیرید 2019 کره
18 R 60 / 235
تماس بگیرید 2020 کره
تماس بگیرید 2019 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2021 کره
17 R 65 / 235
تماس بگیرید 2018 کره
18 R 60 / 245
تماس بگیرید 2019 کره
17 R 65 / 245
تماس بگیرید 2019 ویتنام
18 R 60 / 265
تماس بگیرید 2021 کره