لاستیک نکسن مدل Roadian HTX RH5


مشخصات
برند نکسن
Nexen
مدل (گل) Roadian HTX RH5
دسته بندی شاسی بلند SUV
کد لاستیک در سایت 1057
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2019 کره
15 R 10.50 X 31
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2022 کره
14 R 60 / 195
تماس بگیرید کره
17 R 60 / 225
تماس بگیرید 2019 کره
17 R 65 / 225
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2021 کره
16 R 70 / 225
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2019 کره
17 R 65 / 235
تماس بگیرید 2020 کره
تماس بگیرید کره
18 R 65 / 235
تماس بگیرید 2021 کره
16 R 70 / 235
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2023 کره
تماس بگیرید 2021 کره
15 R 75 / 235
تماس بگیرید 2019 کره
18 R 60 / 245
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2020 کره
17 R 65 / 245
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2018 کره
16 R 65 / 255
تماس بگیرید کره
16 R 65 / 255
تماس بگیرید 2019 کره
15 R 70 / 255
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2019 کره
17 R 65 / 265
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2021 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2019 کره
16 R 70 / 265
تماس بگیرید 2022 کره
تماس بگیرید 2019 کره
16 R 70 / 275
تماس بگیرید کره
18 R 60 / 285
تماس بگیرید 2019 کره
17 R 65 / 285
تماس بگیرید 2021 کره