لاستیک یوکوهاما مدل E70B


مشخصات
برند یوکوهاما
Yokohama
مدل (گل) E70B
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1036
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2019 ژاپن
17 R 55 / 215
تماس بگیرید 2020 ژاپن
تماس بگیرید 2020 ژاپن
تماس بگیرید 2020 ژاپن
تماس بگیرید 2021 ژاپن
تماس بگیرید 2021 ژاپن
تماس بگیرید 2021 ژاپن
تماس بگیرید 2022 ژاپن
تماس بگیرید 2022 ژاپن
تماس بگیرید 2022 ژاپن
تماس بگیرید 2022 ژاپن
تماس بگیرید 2022 ژاپن
تماس بگیرید 2023 ژاپن
تماس بگیرید 2023 ژاپن
تماس بگیرید 2023 ژاپن
تماس بگیرید 2019 ژاپن
16 R 60 / 215
تماس بگیرید 2020 ژاپن
تماس بگیرید 2020 ژاپن
تماس بگیرید 2021 ژاپن
تماس بگیرید 2021 ژاپن
تماس بگیرید 2021 ژاپن
تماس بگیرید 2022 ژاپن
تماس بگیرید 2022 ژاپن
تماس بگیرید 2022 ژاپن
تماس بگیرید 2023 ژاپن