لاستیک یوکوهاما مدل CDR


Yokohama,CDR,یوکوهاما,سدان,لاستیک
مشخصات
برند یوکوهاما
Yokohama
مدل (گل) CDR
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1035
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید ژاپن
14 R 60 / 185
تماس بگیرید ژاپن
14 R 65 / 185
تماس بگیرید ژاپن
15 R 65 / 185
تماس بگیرید ژاپن
15 R 55 / 195
تماس بگیرید ژاپن
14 R 60 / 195
تماس بگیرید ژاپن
15 R 65 / 195
تماس بگیرید ژاپن
16 R 55 / 205
تماس بگیرید ژاپن
15 R 60 / 205
تماس بگیرید ژاپن
16 R 60 / 205
تماس بگیرید ژاپن
15 R 65 / 205
تماس بگیرید ژاپن
17 R 45 / 215
تماس بگیرید ژاپن
16 R 55 / 215
تماس بگیرید ژاپن
16 R 55 / 225