لاستیک فالکن مدل Ziex ZE-912


مشخصات
برند فالکن
Falken
مدل (گل) Ziex ZE-912
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1031
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید ژاپن
13 R 60 / 175
تماس بگیرید ژاپن
14 R 60 / 185
تماس بگیرید ژاپن
15 R 60 / 185
تماس بگیرید ژاپن
14 R 65 / 185
تماس بگیرید ژاپن
15 R 65 / 185
تماس بگیرید ژاپن
16 R 50 / 205
تماس بگیرید ژاپن
16 R 55 / 205
تماس بگیرید ژاپن
14 R 60 / 205
تماس بگیرید ژاپن
15 R 60 / 205
تماس بگیرید ژاپن
15 R 65 / 205
تماس بگیرید ژاپن
16 R 55 / 215
تماس بگیرید ژاپن
17 R 55 / 215
تماس بگیرید ژاپن
16 R 60 / 215
تماس بگیرید ژاپن
16 R 65 / 215
تماس بگیرید ژاپن
16 R 60 / 225
تماس بگیرید ژاپن
16 R 60 / 235