لاستیک میشلن مدل Primacy 3


مشخصات
برند میشلن
Michelin
مدل (گل) Primacy 3
دسته بندی سدان
کد لاستیک در سایت 1009
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید اروپا
17 R 50 / 205
تماس بگیرید 2018 اروپا
16 R 55 / 205
تماس بگیرید 2018 ایتالیا
17 R 55 / 205
تماس بگیرید 2022 ایتالیا
تماس بگیرید 2022 ایتالیا
تماس بگیرید 2019 اروپا
16 R 60 / 205
تماس بگیرید اروپا
17 R 50 / 215
تماس بگیرید اروپا
16 R 55 / 215
تماس بگیرید اروپا
17 R 55 / 215
تماس بگیرید 2022 آلمان
تماس بگیرید اروپا
16 R 60 / 215
تماس بگیرید اروپا
17 R 45 / 225
تماس بگیرید اروپا
17 R 50 / 225
تماس بگیرید اروپا
18 R 50 / 225
تماس بگیرید اروپا
16 R 55 / 225
تماس بگیرید 2018 تایلند
18 R 55 / 225
تماس بگیرید 2018 تایلند
تماس بگیرید 2018 تایوان
تماس بگیرید اروپا
16 R 60 / 225
تماس بگیرید اروپا
18 R 45 / 235
تماس بگیرید اروپا
18 R 50 / 235
تماس بگیرید اروپا
17 R 55 / 235
تماس بگیرید اروپا
18 R 45 / 245